Kes muudab maailma rohelisemaks?

Suurimad istutajad

Eesti Metsameister OÜ
We are taking calculated steps towards helping our environment and forests
233
233
11.01.2024 11:32
Hanno Kruusimaa
I am Groot!
150
150
05.01.2024 13:07
Privātais Mežs SIA
6 trees for every employee - Trees matter!
150
150
17.01.2024 11:20
4
Triin Lellep
As my career and dreams require a lot of traveling, which leaves an ecological footprint, it's a great way to give back to Mother Nature by planting trees. Thank you Carbon Reserve for this opportunity!
101
101
05.01.2024 16:27
5
KSM Group
Footballer Andreas Vaher transfer > world's first player movement that compensates its whole carbon footprint!
52
52
22.01.2024 09:34
6
Mathias Mõts
50
50
05.01.2024 18:40
7
Taavi Lellep
Making a positive impact on nature
32
32
05.01.2024 16:06
8
tartlane
3
23
24.12.2023 22:43
9
Sten Aan
20
20
25.12.2023 11:44
10
Kristjan Kulbert
I love turtles .. and ofc trees as well!
10
10
22.12.2023 13:22

Hiljutised istutajad

Anonüümne
1
1
11.03.2024 22:19
MJ
Puud = elu 💚
1
1
24.02.2024 17:39
Gertu Teor
1
1
24.02.2024 17:35
Kokkuta Sports Management
Sports and nature go hand in hand!
10
10
24.02.2024 17:30
Anonüümne
1
1
24.02.2024 15:58
Hanno Kruusimaa
I am top 3(still Groot)
51
51
23.02.2024 23:32
Leila Mäeorg
Puhtama looduse nimel!
1
1
23.02.2024 19:27
Neidi Kompus
1
1
22.02.2024 13:27
Anonüümne
1
1
22.02.2024 13:12
Global Handball Store
10
10
20.02.2024 12:00
MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia
10
10
20.02.2024 12:00
Spordiklubi HC Viimsi
10
10
20.02.2024 11:59
Anonüümne
1
1
09.02.2024 16:20
Merle Jakobson
Puud=elu
1
1
08.02.2024 13:27
Anonüümne
1
1
06.02.2024 07:16
Grete Altosaar
Mets on äge!
1
1
30.01.2024 15:20
Anonüümne
1
1
30.01.2024 15:10
Sander Rikken
Tuleviku heaks!
10
10
29.01.2024 10:02
Mikk Henrik Mõts
1
1
26.01.2024 16:17
Rünno Vernik
Iga mees peaks elus istutama ühe puu, püüdma ühe kala.
1
1
26.01.2024 13:09

GreenDeal Süsiniku Reserv - Metsad, mis lahendavad kliima probleemi 

Leaf
Leaf

Meie lähenemine ulatub kaugemale kui lihtsalt istutamine. Valime parima maa, planeerime protsessi, kaasame spetsialiste puude istutamiseks ja haldame metsi kogu nende elutsükli vältel, tuginedes teaduslikule metodoloogiale.

Läbipaistvus & Aruandlus
Ühise loodusmõju ja läbipaistvuse tagamiseks oleme loonud kõrged aruandlusstandardid. Me raporteerime igat suuremat projekti etappi (maa omandamine, planeerimine, istutamine) ning esitame igal aastal ka Aastase Mõjuaruande. Meie metsad on PEFC sertifitseeritud, tagades iga-aastase sõltumatu kolmanda osapoole kontrolli. Kõik selleks, et Sina saaksid tunda rõõmu looduse aitamisest.

Teaduslik alus
Koostöös teadlaste ja ülikoolidega haldame metsi vastavalt meie Metsamajandamise Metodoloogiale. Metodoloogia järgimine tagab maksimaalse süsiniku sidumise ja pakub vahendeid süsiniku sidumise mõõtmiseks.

GreenDeal Süsiniku Park - Loodusega koos, kõigi heaks

GreenDeal Süsiniku Reservi näol on tegemist püüdlusega liikuda inimtegevuse ja looduse vahelise sümbioosse tasakaalu poole. Meie uuenduslikud ning teaduslikele uurimustele põhinevad meetodid võimaldavad meil maksimaliseerida süsiniku sidumist. Reserv koosneb mitmest Süsiniku Pargist, ning selle projekti raames istutatud puud aitavad luua GreenDeal Süsiniku Reservi esimese Süsiniku Pargi.

See projekt on meile eriline, kuna see toimub meie enda kodumaal, ning aidata saame meie enda Eesti Nokiat - METSA.

Panusta GreenDeal Süsiniku Parki, kus iga uus puu on samm puhtama ja tervema planeedi suunas. Üheskoos oleme eeskujuks ja loome metsad tulevastele põlvkondadele.

Liiga külm
Koht kus puud kasvavad #Estonia#Scandinavia#Baltic States
Liiga märg
Liiga kuum

GreenDealis on meie missiooniks luua jätkusuutlik tulevik, ühendades globaalseid kogukondi kliimamuutuste ning looduse hävimise vastu võitlemisel. Me oleme pühendunud puude istutamisele, ökosüsteemide taastamisele ja loodusekesksete praktikate edendamisele, et luua tervem planeet kõigile.

Koostööde, harimise ja otseste tegude kaudu püüame innustada inimesi, organisatsioone ja valitsusi andma tähendusrikkaid panuseid rohelisemasse ja jätkusuutlikumasse tulevikku.

Leaf
Leaf

Ülikoolid ja Partnerid

Climaccelerator
Cleantech Estonia
EIT climate kic
Estonian Life Science University
KPMG
University of Tallinn
University of Tartu
Euronics
I Land Sound
ÖÖD
KorrastusKunst_logopng

K K K

GreenDeal Carbon Pargi puu hind sisaldab:

  • Taim
  • Rohumaa, kuhu taim istutatakse
  • Maa ettevalmistamine ja mineraliseerimine
  • Projekti planeerimine
  • Istutamine
  • Aruandlus
  • Metsa majandamine vastavalt Metsamajandamise Metodoloogiale

Uuenduslik lähenemine kliimamuutustega võitlemiseks kasutades jätkusuutliku metsanduse ja parema metsahalduse põhimõtteid ning keskendudes süsiniku sidumisele. Süsiniku Reserv koosneb mitmetest Süsiniku Parkidest, mida kõiki hallatakse ja opereeritakse vastavalt parimate ülikoolidega koostöös loodud metsandusuuringutele.

GreenDeal Süsiniku Park on GreenDeali poolt algatatud loodusprojekt, mille eesmärk on kaasata kogukondi ja ettevõtteid, et ühiselt jätkusuutlikkuse teemal vastutust võtta. Projekti eesmärk on istutada 1 000 000 puud ja luua esimene Süsiniku Park Süsiniku Reservis, kõigi abiga, kes hoolivad loodusest ja metsadest.

GreenDeal Süsiniku Reservi esimene Süsiniku Park rajatakse Eestis ja Lätis. Maad valitakse nende soodsate tingimuste alusel, mis annab võimaluse kiireks puude kasvuks ja jätkusuutlike metsade loomiseks. Kõik metsad istutatakse rohumaadele, et tagada iga seotud CO2e tonni selge lisandväärtus.

Kui suudame üheskoos 1 000 000 puu istutamise eesmärgi täita, siis seob GreenDeal Süsiniku Park metsade eluea jooksul hinnanguliselt 350 000 tonni CO2 ekvivalenti. Kuna süsiniku sidumine sõltub puude arvust, maa mullastikust, puuliikidest ja paljudest teistest teguritest, saame täpsema hinnangu anda, kui kõik puud on istutatud.

Kõik taimed tulevad Eesti Taimekasvatuse taimlast, mis kasvatab taimi just Eesti ja Läti muldadele ning metsadele. Välismaiseid seemneid või taimi projektis ei kasutata.

Kvaliteedi tingimustele vastava protsessi peamisteks sammudeks on maa leidmine, mulla ning pinnase analüüside tegemine, sobivaima puuliigi valik, maa mineraliseerimine ning ettevalmistamine, istutuse planeerimine ja muidugi ka suurepäraste inimeste leidmine, kes viivad taimed nende uude koju.

Võtame endale kohustuse istutada kõik puud 18 kuu jooksul alates projekti esimese faasi lõpust (Kevad 2025). See aeg on tingitud aastaaegadest (istutada saab ainult kevadel ja sügisel) ning istutusele eelnevatest tegevustest, mis tagavad projekti kvaliteedi.

Peamised puuliigid on kuusk, mänd ja kask, arvestades nende eelistele süsiniku sidumisel ning sobivusele Eesti-Läti kliimasse. 

Kõiki Süsiniku Parke ja nendes olevaid metsasid majandatakse vastavalt teadlastega tehtud uuringutele, et maksimeerida süsiniku sidumist ja jätkusuutlikku arengut. Kõikide Süsiniku Parki kuuluvate metsade eest võtab GreenDeal Carbon Reserve vastutuse terveks metsade eluringiks (kuni 100a). 

Pühendunud spetsialistide meeskond haldab metsi kogu nende elutsükli jooksul, järgides teaduslikult välja töötatud meetodit maksimaalse süsiniku sidumise tagamiseks. Kõik Süsiniku Parkides asuvad metsad on PEFC sertifitseeritud, tagamaks oodatud halduskvaliteet ning luues kolmanda osapoole kontroll ja projekti läbipaistvus.

Iga istutatud puu aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja luua jätkusuutlikum ökosüsteem tulevastele põlvkondadele. Kui eesmärk on saavutatud, seob GreenDeal Süsiniku Park ligikaudu 350 000 tonni CO2e, mis on võrreldav umbes 76 000 auto aastase heitkogusega. Iga istutatud puu tõesti loob muutuse!

Kõigi viimaste uudiste ning edusammudega saab olla kursis läbi meie veebilehe carbonreserve.earth, uudiskirjade ja sotsiaalmeedia kanalite.

Puude tervist ja kasvu jälgivad ala parimad spetsialistid. Kasutame satelliitsüsteeme, kohapealset jälgimist ja kaasame ka kolmanda osapoole sertifikaadi - PEFC. Tänu meie koostööle ülikoolidega suudame pakkuda igal aastal mõjuanalüüsi GreenDeal Süsiniku Pargi metsade ja nende sidumisprotsessi kohta.

Teavet projektide külastamise ja sellega seotud tegevuste kohta jagame uudiskirja ning sotsiaalmeedia vahendusel.

Ettevõtetel on kaks viisi Süsiniku Reservi kaudu muutuse loomiseks. Ettevõte võib meiega ühendust võtta, et luua oma enda Süsiniku Park või liituda GreenDeal Süsiniku Pargiga istutades puid meie veebilehe (carbonreserve.earth) kaudu.